Thảo luận:Minh Mạng

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại
Dự án Nhân vật Việt Nam
Crystal personal.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Nhân vật Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Nhân vật Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

Bản đồ Việt Nam thời Minh Mạng vẽ dựa trên tư liệu nào?Sửa đổi

Thứ nhất, không biết có phải vô tình hay cố ý, cụm từ đó khiến người đọc tưởng nhầm Việt Nam có lãnh thổ như vậy suốt hoặc phần lớn thời Minh Mạng. Nhưng kỳ thực, Minh Mạng chỉ chiếm lĩnh Trấn Tây trong có 5 năm cuối đời. Người Việt không chịu đựng nổi những khó khăn trong công cuộc chinh phục, phải rút về ngay sau khi ông ta mất. Về sau, Nguyễn Tri Phương có đề xuất phát động chiếm lại vùng này, được Thiệu Trị chuẩn y, rốt cuộc vẫn thất bại.

Vậy, vùng Trấn Tây thực ra chỉ nên gọi là vùng tạm chiếm chứ chưa thật sự xác lập được nền cai trị gì cho bền vững. Nó cũng như Càn Long chiếm Bắc Hà có 2 tháng, lê Thánh Tông chiếm nước Lào trong 2 năm vậy. Nên tô nhạt phần Trấn Tây như 1 bản đồ tương tự ở baì Lê Thánh Tông để phân biệt.

Thứ 2: dựa vào thông tin nào mà vẽ bản đồ rằng nhà Nguyễn chiếm Lào đến mức độ đó? Nhìn bản đồ thấy lấn cả vào nước Champasak rồi. Theo sử Lào thì nhà Nguyễn chiếm đến Xiang Khoảnh, còn Xiêm chiếm phần còn lại. Chẳng lý do gì sử Lào nói sai về việc này cả, khi cả Xiêm và Nguyễn đều là kẻ địch của họ.

Đại Nam Thực Lục trong lần Xiêm đánh Việt cũng nói rằng dân ở vùng trung Lào báo động để quan quân ở Nghệ An tổ chức phòng thủ. Nếu biên giới Việt lúc đó đến tận sông mekong thì họ phải phòng thủ ở sông mekong chứ ai lại tổ chức ở tận Nghệ An, bỏ nguyên trung Lào cho giặc? ````

Tôi không phải người vẽ bản đồ này nhưng tôi là người đưa nó vào bài viết. Tôi cũng cho rằng cần phải chỉnh sửa lại bản đồ này bằng cách tô nhạt đi các vùng đất mà nhà Nguyễn chỉ gây ảnh hưởng ở Lào, Campuchia,... Cách nhanh nhất có lẽ là ghi rõ chú thích dưới bản đồ. Mrfly911 (thảo luận) 02:53, ngày 29 tháng 8 năm 2016 (UTC)

Phước hay PhúcSửa đổi

Tôi thấy ai trong nhà Nguyễn cũng là Nguyễn Phúc mà? Nguyễn Hữu Dng 06:47, ngày 27 tháng 12 năm 2005 (UTC)

Đúng vậy, nhưng do một số tài liệu (kể cả Việt sử toàn thư) viết tắt, bỏ qua chữ Phúc. NNTT 08:14, ngày 27 tháng 12 năm 2005 (UTC)
Thậm chí bỏ luôn cả chữ Phúc mà chỉ còn là Vĩnh Thụy (thay vì Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy), Bảo Long (thay vì Nguyễn Phúc Bảo Long).Thái Nhi 10:13, ngày 12 tháng 1 năm 2006 (UTC)

Viết Vĩnh Thuỵ, Bảo Long nghĩa là ngữ cảnh cho phép ngầm hiểu 2 chữ Nguyễn Phúc, không phải bỏ đi. Còn viết Nguyễn Vĩnh Thụy thì không chính xác. Avia (thảo luận) 06:48, ngày 13 tháng 1 năm 2006 (UTC)

Trong quyển Việt sử: Xứ Đàng Trong của ông Phan Khoang (1967) do NXB Văn học in lại năm 2001 có ghi là: "...Hi Tông Nguyễn Phước Nguyên (1613 – 1635) Nguyễn Nguyên sinh năm Quí Hợi (1563) đời Lê Anh Tông,... Bấy giờ trong các con của Thái Tổ, công tử cả là Hà, thứ hai là Hán, thứ ba là Thành, thứ tư là Diễn đều đã mất, công tử thứ năm là Hải thì làm con tin ở Bắc, nên Nguyễn Nguyên được nối ngôi cha. Các quan tôn làm... Thái bảo Thụy quận công; năm ấy ông 51 tuổi... Thụy quận công, chăm lo việc phòng thủ, sửa thành lũy, đặt quan ải, vỗ về quân dân, trong ngoài mến phục, nên gọi là chúa Phật, hoặc chúa Sãi, hoặc Sãi vương. Và từ đấy, chúa xưng họ mình là Nguyễn Phước. ..."

Như vậy thì nếu gọi bỏ đi chữ Phước thì cũng không sai đâu. Còn Nguyễn Phước hay Nguyễn Phúc thì trong Wikipedia ta nên thống nhất viết theo một cách. Phan Ba 22:56, ngày 13 tháng 1 năm 2006 (UTC)

Viết như Phan Khoang rất chính xác, vì chúa Sãi sinh ra là Nguyễn Nguyên, sau này mới thêm chữ Phước. Từ đó trở đi (và các đời sau) phải có chữ Phước. Avia (thảo luận) 04:03, ngày 16 tháng 1 năm 2006 (UTC)
Tên của mấy người vua, hoàng đế, đại đế... rắc rối lắm, trong bất cứ ngôn ngữ nào. Ông thì có họ, ông thì dùng họ mới, ông thì dùng tên vùng mình lãnh đạo làm họ, ông thì đổi tên mới sau khi lên ngôi... Trong các tiếng khác (Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Ý...) họ đã có cách giải cho vấn đề này (Catherine of Russia, Marie de Bourbons, Ferdinant d'Alvarez...) và chỉ viết về các tên thật tại trong bài.
Chúng ta có thể dùng cách đó. Tên bài là Gia Long, trong bài chúng ta có thể giải thích rõ là vua Gia Long có các tên như Nguyễn Ánh hay Nguyễn Phúc Ánh và tại sao Phúc còn được gọi là Phước. Sau đó chúng ta redirect các tên đó về bài Gia Long.
Mekong Bluesman 23:13, ngày 13 tháng 1 năm 2006 (UTC)
Nguồn gốc chữ Phước hay Phúc: được tương truyền như sau: khi mang thai, vợ của Nguyễn Hoàng nằm mộng thấy một chữ Phước rất lớn, thức dậy kể lại cho chồng và đề nghị đặt tên cho con sắp sinh là Nguyễn Phước). Chúa Nguyễn nghĩ rằng, chữ Phước ấy phải để cho cả dòng họ hưởng chung. Và đứa con sinh ra đầu tiên đó có tên là Nguyễn Phước Nguyên (chúa Sãi), chữ Nguyên có nghĩa là bắt đầu. Rotceh 18:27, ngày 21 tháng 7 năm 2007
Theo tôi, do kiêng chữ Phúc trong họ Nguyễn Phúc của các vua chúa Nguyễn nên sau này nhân dân Miền Nam mới đọc trại thành Nguyễn Phước....Ti2008 (thảo luận) 03:05, ngày 22 tháng 5 năm 2009 (UTC)

Tường hay TrườngSửa đổi

Hình như câu 2 bài Đế hệ thi là Bảo Quý Định Long Tường mới đúng? Avia (thảo luận) 10:02, ngày 27 tháng 12 năm 2005 (UTC)

Trường 長: theo nghĩa lâu dài (như "trường thọ" 長壽 sống lâu), có ý vĩnh cửu nối tiếp giống nòi...tường có lẽ viết sai theo cách phát âm người Huế (xưa). Bản chữ Hán có ở Hoàng Tộc Lược Biên. NNTT 11:03, ngày 27 tháng 12 năm 2005 (UTC)

Hoàng thái tử và lệ "bốn không"?Sửa đổi

Thường nghe nói nhà Nguyễn có lệ "bốn không", vậy mà trong bài này có câu: Năm 1815, Nguyễn Phước Đảm được phong Hoàng thái tử...

Trần Trọng Kim (Việt Nam sử lược) thì chép

Tháng giêng năm canh thìn (1820), Hoàng Thái Tử húy là Đảm lên ngôi...,
Tháng giêng năm tân sửu (1841) Hoàng Thái Tử húy là Miên Tông lên ngôi...

nhưng không chép là các vị ấy được phong Hoàng Thái Tử lúc nào.

Vậy phải xem lại lệ "bốn không", tác giả nào nêu ra đầu tiên? Avia (thảo luận) 02:34, 7 tháng 9 2006 (UTC)

Tôi nhớ (có nghĩa là tôi chưa/không tìm ra được nguồn) là chính ông Minh Mạng là người đưa ra tục lệ "bốn không" (hay "tứ bất lập") này, do đó ông Minh Mạng vẫn có thể mang danh hiệu thái tử. Mekong Bluesman 02:45, 7 tháng 9 2006 (UTC)
Theo tài liệu tôi có là cuốn sách về vua Duy Tân của Hoàng Trọng Thước thì lệ này lại là "Ngũ bất".Sprint 02:58, 7 tháng 9 2006 (UTC)

Hoàng tử Đảm vẫn có thể được phong thái tử, còn hoàng tử Miên Tông thì sao? Avia (thảo luận) 03:20, 7 tháng 9 2006 (UTC)

Miên Tông không được phong làm thái tử, nhưng ảnh được lên ngôi theo di chúc của vua cha.Ti2008 (thảo luận) 03:06, ngày 22 tháng 5 năm 2009 (UTC)

Niên hiệu và đế hiệu (vương hiệu)Sửa đổi

Sao lại gọi là vua Minh Mạng ? Minh Mạng là niên hiệu mà, đâu phải đế (vương) hiệu.Genghiskhan 10:36, ngày 6 tháng 8 năm 2007 (UTC)

Đối với các vua nhà Nguyễn, niên hiệu là tên phổ biến nhất được dùng được chỉ đến họ, có lẽ vì họ chỉ có một niên hiệu trong lúc trị vì. Nguyễn Hữu Dng 15:36, ngày 6 tháng 8 năm 2007 (UTC)

Rượu Minh Mạng và Minh Mạng thangSửa đổi

Hai cái này là một phải không nhỉ?   Michael 15:51, ngày 26 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Đúng thế đấy !Ti2008 (thảo luận) 03:08, ngày 22 tháng 5 năm 2009 (UTC)

Chất lượng bàiSửa đổi

Hiện thời (ngày 20-10-2008) bài có vẻ ngắn nhỉ? Phần gia đình con cái có vẻ lại dài bằng phần hành trạng không có cân xứng. Magg 16:20, ngày 20 tháng 10 năm 2008 (UTC)

Còn bây giờ (ngày 13-3-2009), bài đã được tôi tham khảo cho bổ sung thêm cho khá nhiều thông tin.Ti2008 (thảo luận) 03:43, ngày 13 tháng 3 năm 2009 (UTC)

Quan hệ với Xiêm LaSửa đổi

Đề nghị xem lại mục quan hệ với Xiêm La, đặc biệt là khoảng thời gian 1827-1828. Trong Quốc triều chính biên toát yếu, các vụ đụng độ được kể lại như sau:

Tháng 7, nước Xiêm nghe quân ta đến gần bờ cõi, mới để lại vài trăm lính cùng với em A Nỗ là Ấp Ma Hạt đóng tại thành Vạn Tượng, còn bao nhiêu đem về cả. Ngài nghe tường việc ấy, dụ cho Đoàn Văn Trường lựa 1000 lính tinh tráng ở lại giữ Quy Hợp, Phan Văn Thúy đem đại đội binh tượng về thành Nghệ An nghỉ ngơi. Nguyễn Văn Xuân, Trần Lợi Trinh đem quân đến Trấn Ninh, quân Nam Chưởng nghe bỏ đi rồi ta lựa lính khỏe mạnh 300 ở lại giữ Quy Hợp, Phan Văn Thúy đem đại đội binh tượng về thành Nghệ An nghỉ ngơi.

(Năm 1828 qúa dài nên tóm tắt) A Nỗ lại xin "binh triều đánh tiếng cứu viện. Nếu gặp quân Xiêm, tôi xin tự đương". Ming Mạng cho Phan Văn Thúy cùng 3000 quân và 20 voi đến Trấn Ninh đóng, sai biền binh đưa A Nỗ về nước và đưa thư kết hòa với Xiêm cùng các qùa tặng. Phan Văn Thúy sai Nguyễn Trọng Hiệp đưa A Nỗ về bằng đội Thần Sách, còn đại quân trở về.

A Nỗ với Xiêm đánh nhau bị thua. Minh Mạng sai Phan Văn Thống sang trách A Nỗ, bắt tạ lỗi với Xiêm, trả khí giới lại cho Xiêm. Phan Văn Thống đến Khung Giang bị Xiêm đánh, cả đội bị giết.

Tháng 11, Lê Nguyên Hy qua Xiêm và mang thư hòa về.

Theo những sự kiện này thì năm 1827 không có vụ đụng độ nào của Xiêm và VN. Triều đình Minh Mạng vẫn giữ chủ trương hòa hiếu với Xiêm.

Vụ đụng độ do tôi viết là theo Việt Sử Toàn Thư, sách của ông Phạm Văn Sơn.Ti2008 (thảo luận) 03:12, ngày 22 tháng 5 năm 2009 (UTC)

Phần "Con cái"Sửa đổi

IP kia làm mất một bản của tôi rồi, tôi vừa phục hồi lại.--Antiokhos III Đại đế (Thảo luận) 15:54, ngày 23 tháng 10 năm 2009 (UTC)

Tảo thươngSửa đổi

Tảo thương có nghĩa là gì? Tôi thành thật là không hiểu.--115.75.139.107 (thảo luận) 07:17, ngày 2 tháng 3 năm 2011 (UTC)

Chết khi mới sinh (có lẽ trong vòng vài ngày), chưa kịp có tên. Earthshaker (thảo luận) 15:18, ngày 22 tháng 4 năm 2013 (UTC)

Tôi đã sửa lại là "Mất từ nhỏ", làm sao phải dùng một từ Hán Việt ngày nay không còn ai dùng nữa? Én bạc (thảo luận) 11:50, ngày 17 tháng 1 năm 2017 (UTC)

Anh minhSửa đổi

Việc nhận định "Minh Mạng là vị vua anh minh nhất của nhà Nguyễn" liệu có đúng không, khi ông liên quan đến 3 vụ án: Tống Thị Quyên (vợ Hoàng tử Cảnh), Lê Văn DuyệtLê Chất? Quangluanpro (thảo luận) 18:40, ngày 19 tháng 7 năm 2011 (UTC)

Tôi cho là chuyện ông liên quan hay không đến các vụ án không liên quan gì đến sự anh minh của ổng cả. Xem xét sự anh minh của một ông vua cần nhiều hơn thế. Nói cho cùng, các nhà sử gia đều công nhận thời trị vì của Minh Mạng là cực thịnh triều Nguyễn, do vậy ông mới được tôn xưng là Thánh Tổ (vua thánh). Tương tự như Lê Thánh Tông vậy. Rol (thảo luận) 06:30, ngày 18 tháng 8 năm 2011 (UTC)

Hoàng Kế Viêm: a son-in-law of emperor Minh Mang?Sửa đổi

The article Hoàng Kế Viêm said that Hoàng Kế Viêm married a princess of Minh Mạng named "Hương La", but I can't find her name in the article Minh Mạng. Who is "Hương La"? Maybe it's a title of a princess of Minh Mạng? --125.77.120.17 (thảo luận) 15:52, ngày 14 tháng 3 năm 2013 (UTC)

giết hại công giáoSửa đổi

nguyễn văn kiệm là ai mà nói sai lệch việc giết hạ người vô tội. Suốt 21 năm trị vì. Minh Mạng đã sát hại 420000 người công giáo. Xử treo cổ, phanh thây hàng chục linh mục. Thả rắn độc vào người nữ tín đồ để cắn cho đến chết Cencilus (thảo luận) 10:31, ngày 22 tháng 10 năm 2019 (UTC)

Thời kì Minh Mạng có thực sự là thời kì thịnh thế hay không?Sửa đổi

Theo tôi thời kì Minh Mạng tuy bên ngoài có mở rộng lãnh thổ nhưng bên trong đời sống nhân dân cực khổ, nhiều cuộc khởi nghĩa nổi dậy chống triều đình, nạn tham nhũng Hoành hành không dứt triều đình lại bất lực bó tay,... Liệu nói thời kì Minh Mạng là một thời kì thịnh thế là đúng hay sai? Tiêu Khải Thần (thảo luận) 12:14, ngày 19 tháng 2 năm 2021 (UTC)

@Tiêu Khải Thần: Ừm, tôi nghĩ ngay cả cái mở rộng lãnh thổ cũng là hơi overrated. Đánh được láng giếng nhưng giữ không được lâu, đến như cái Tây Nguyễn mãi Pháp vào vẫn là xứ tự trị, nhận vào, vẽ bản đồ cho đẹp thôi. Minh Mạng với Thiệu Trị thì bị dân Cam đánh cho phải rút quân chứ có hùng bá gì đâu. Dù sao tôi chỉ biết sơ sơ sử Việt, nhưng quan điểm là vụ mở rộng lãnh thổ này có nhưng không tới nỗi rực rỡ. Nội trị thời này thì không rõ. Vĩnh Lạc Đế Nội các 12:30, ngày 19 tháng 2 năm 2021 (UTC)

Thôi, thế là giỏi rồi, các tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, Hà Tiên...mới được đặt bởi Minh Mệnh. Đây là tiền bối và rất tài giỏi của chúng ta. Tại sao cứ phủ định thế nhỉ ?

Chê ai phải đặt bản thân mình như thế nào, mình có ra gì đâu mà chê vua này giỏi, vua này không.

2001:EE0:520D:8840:2150:81CB:3677:1777 (thảo luận) 10:24, ngày 21 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Quay lại trang “Minh Mạng”.