Thảo luận:Nén dữ liệu

Chưa có thảo luận về trang này.

MJPEG hình như là Motion JPEG?


Có 2 loại đấy, Morgan JPEG và Motion JPEG. Cả 2 đều là cách nén dữ liệu thông thường nhưng mà Motion có vẻ phổ biến hơn nhiều. Hải Hay Ho (thảo luận) 15:24, ngày 21 tháng 10 năm 2013 (UTC)Hải Hay Ho

Quay lại trang “Nén dữ liệu”.