Thảo luận:Núi Voi (Đồng Hỷ)

Active discussions

Sự khác biệt giữa Núi Voi, Đồng HỷNúi Voi, An Lão :

Núi Voi, An Lão : http://www.dulichhaiphong.gov.vn/dich-vu-luu-tru/dia-diem-cam-trai/nui-voi/277.html (hình số 3) Núi Voi, Đồng Hỷ : hình thứ 1 và 2 trong bài Núi Voi, Đồng Hỷ

Cảm ơn, mong bạn không nên nhầm lẫn giữa ảnh của hai núi này

Tránh nhầm lẫnSửa đổi

Sự khác biệt giữa Núi Voi, Đồng HỷNúi Voi, An Lão :

Núi Voi, An Lão : http://www.dulichhaiphong.gov.vn/dich-vu-luu-tru/dia-diem-cam-trai/nui-voi/277.html (hình số 3) Núi Voi, Đồng Hỷ : hình thứ 1 và 2 trong bài Núi Voi, Đồng Hỷ

Cảm ơn, mong bạn không nên nhầm lẫn giữa ảnh của hai núi này UBND HUYỆN ĐỒNG HỶ - THÁI NGUYÊN (thảo luận) 16:33, ngày 5 tháng 3 năm 2020 (UTC)

Quay lại trang “Núi Voi (Đồng Hỷ)”.