Thảo luận:Người Neanderthal

Bình luận mới nhất: 10 tháng trước bởi Mongrangvebet trong đề tài Soát bài

Tiến cử BVT sửa

@Billcipher123 Tôi thấy bài này bạn dịch rất cẩn thận và đầy đủ, sao bạn không tiến cử cho trang BVT? –  Jimmy Blues  04:38, ngày 10 tháng 4 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

@Mintu Martin: Thật ra bài này chưa hoàn thiện, còn một phần "văn hóa đại chúng" nữa mình chưa dịch. Billcipher123 (thảo luận) 15:59, ngày 10 tháng 4 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Billcipher123 Nếu tớ dịch nốt bài này thì bạn đồng ý tiến cử BVT nhé! –  Jimmy Blues  16:05, ngày 10 tháng 4 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Ok! Billcipher123 (thảo luận) 16:12, ngày 10 tháng 4 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tôi rất vui mừng vì cách đây 2 năm đọc bài này mà tôi thấy chán vì chẳng có mấy thông tin. Hiện tại bài viết được mở rộng hầu như toàn bộ. Cảm ơn bạn rất nhiều – — Dr. Voirloup💬 06:16, ngày 11 tháng 4 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Soát bài sửa

Bài này được dịch rất cẩn thận và đầy đủ từ bài GA bên en, liệu bác @Mongrangvebet: có thể giúp tôi soát bài này để tiến cử BVT không? –  Jimmy Blues  04:31, ngày 11 tháng 4 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bạn có dịch xong rồi tôi soát cả thể – — Dr. Voirloup💬 06:26, ngày 11 tháng 4 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Người Neanderthal”.