Thảo luận:Nguyễn Đăng Lành

Active discussions
Dự án Nhân vật Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Nhân vật Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Nhân vật Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

UntitledSửa đổi

Nguyễn Ðăng Lành chỉ có 2 hit trên google. Lê Thy 03:10, ngày 27 tháng 5 năm 2006 (UTC)

  • Internet mới phát triển, theo tôi nghĩ số lượng hit trên net chắc còn ít. Nếu cộng đồng chấp nhận thì để, còn không xin xóa đi hộ.KínhThành viên:Bigland 10:44, ngày 28 tháng 5 năm 2006 (UTC)]] 03:53, ngày 27 tháng 5 năm 2006 (UTC)
Tôi thấy người này đạt tiêu chuẩn đưa vào vì được một chính phủ công nhận. Nguyễn Hữu Dng 10:53, ngày 28 tháng 5 năm 2006 (UTC)
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Namkhông xứng đáng vào Wikipedia?- Trần Thế Trung | (thảo luận) 11:04, ngày 28 tháng 5 năm 2006 (UTC).
Không biết vấn đề này chúng ta có tiền lệ chưa ? Đứng ở góc độ phía "bên kia" không biết họ có công nhận là xứng đáng không? Lê Thy 11:08, ngày 28 tháng 5 năm 2006 (UTC)
Ta không nên nhìn từ gốc độ "bên này" hay "bên kia" mà nên dùng những tiêu chuẩn khó bị thiên lệch. Nguyễn Hữu Dng 11:10, ngày 28 tháng 5 năm 2006 (UTC)

Để xác định Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam có được đưa vào Wiki không, chúng ta cần thêm thông tin: Tiêu chuẩn được phong, số lượng người đã đạt được. Nếu con số đó lên tới vài ngàn người (ví dụ) thì tất nhiên danh hiệu này không phải là một tấm vé để vào Wiki. Rồi chúng ta sẽ còn phải làm tương tự với những Nghệ sĩ Nhân dân, Nhà giáo nhân dân...--Docteur Rieux 11:18, ngày 28 tháng 5 năm 2006 (UTC)

Nếu giải quyết dứt điểm vấn đề này, chúng ta có thể coi như một tiền lệ để giải quyết những trường hợp về sau ( mà chắc chắn sẽ gặp lại) . Lê Thy 11:21, ngày 28 tháng 5 năm 2006 (UTC)
  • Hai người sau đây cũng là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là Nguyễn Thị ĐịnhPhạm Tuân? Chẳng nhẽ cũng không đáng sao mà đã đưa vào WIKI. Nếu thế thì cũng xóa đi hộ. KínhThành viên:Bigland 00:27, ngày 29 tháng 5 năm 2006 (UTC)
Đọc hai bài trên Bigland sẽ thấy Nguyễn Thị Định và Phạm Tuân không chỉ là "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam". Phạm Tuân còn là người Việt bay vào vũ trụ đầu tiên và Nguyễn Thị Định còn là một nữ thiếu tướng và đã từng là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước! Mekong Bluesman 00:39, ngày 29 tháng 5 năm 2006 (UTC)

xin cho Biểu quyếtSửa đổi

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam lần sau chúng ta biểu quyết là để hay là xoá?--Duongdttt 16:39, ngày 31 tháng 5 năm 2006 (UTC)

Tôi đâu thấy có phạm nội quy nào đâu mà phải biểu quyết. Nguyễn Hữu Dng 16:41, ngày 31 tháng 5 năm 2006 (UTC)
Hoạt động theo một chuẩn mực rõ ràng thì đễ cho mọi người, để lần sau chúng ta dễ làm việc thôi, tránh sự tranh luận không cần thiết--Duongdttt 16:51, ngày 31 tháng 5 năm 2006 (UTC)
Ðồng ý với thành viên Duongdttt. Vấn đề ở chỗ : có phải là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam thì mặc nhiên có thể đưa vào wiki hay không ? Trả lời câu này sẽ đỡ phải tranh luận về sau ( mà chắc chắn sẽ gặp lại nhiều lần nữa) .Lê Thy 03:24, ngày 1 tháng 6 năm 2006 (UTC)
Theo gợi ý của thành viên DHN. Thành viên nào biết Việt Nam có bao nhiêu Anh hùng lực lượng vũ trang không ? Lê Thy 03:31, ngày 1 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Tôi đã bổ sungSửa đổi

Thêm thông tin về Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Mời các bạn xem.KínhBigland 16:55, ngày 31 tháng 5 năm 2006 (UTC)

Quay lại trang “Nguyễn Đăng Lành”.