Thảo luận:Nguyễn Xuân Minh

Active discussions

Độ nổi bậtSửa đổi

Bài này đã từng bị biểu quyết xóa vì độ nổi bật. So với nội dung lần trước, nội dung lần này vẫy không có gì mới, không có nguồn nào mới chứng minh độ nổi bật của nhân vật. NHD (thảo luận) 16:01, ngày 20 tháng 10 năm 2014 (UTC)

Lại bài này lần nữa? Có cả ngàn thành viên Wikipedia nổi tiếng hơn tôi (nếu tính theo tất cả các wiki). Cộng đồng này không nên navel-gazing đến độ này. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 05:07, ngày 21 tháng 10 năm 2014 (UTC)

Bạn không nên khiêm tốn như vậy. Đóng góp của bạn và DHN cho VN không nhỏ. Nếu không có 2 bạn thì phong trào Wiki tiếng Việt không tồn tại, trình độ dân trí của VN không lên cao được bằng hiện nay đâu. Rotave (thảo luận) 18:31, ngày 21 tháng 10 năm 2014 (UTC)

Quay lại trang “Nguyễn Xuân Minh”.