Thảo luận:Nhà thờ Kitô giáo

Bình luận mới nhất: 5 năm trước bởi Trần Thế Vinh trong đề tài Đề nghị đổi tên

Đề nghị đổi tênSửa đổi

Bài này chỉ cần dùng chữ nhà thờ là đủ và tương xứng với cách đặt tên bên tiếng Anh. Bởi vì nhà thờ thường đã được hiểu là các kiểu nhà thờ thuộc Kitô giáo rồi. Tuy nhiên, cần có bài nhà thờ (định hướng) để dẫn đến một số loại cơ sở thờ phượng như: nhà thờ họ (từ đường), nhà thờ Hồi giáo (ít dùng)...-- Trình Thế Vânthảo luận 02:52, ngày 3 tháng 5 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Nhà thờ Kitô giáo”.