Thảo luận:Nhật Bản thời hậu chiếm đóng

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Lịch sử
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Lịch sử, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Lịch sử. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Chất lượng dịch thấpSửa đổi

Tôi thấy bài này được dịch không tốt, cần biên tập lại. Ngoquangduong (thảo luận) 06:53, ngày 12 tháng 8 năm 2013 (UTC)

Quay lại trang “Nhật Bản thời hậu chiếm đóng”.