Thảo luận:Nhiễm toan ceton do đái tháo đường

Bình luận mới nhất: 7 năm trước bởi Én bạc trong đề tài Sửa bài
Dự án Y học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Y học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Y học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Sửa bài sửa

Đang ráng wikify bài nhưng nhiều từ y học Việt (phiên âm) sau này tôi không rành. Bài này hình như copy&paste từ đâu dó - và nội dung lại chi tiết quá, không mấy phù hợp cho wiki, chắc là luận án (thesis) ? Cao xuân Kiên 23:49, ngày 29 tháng 9 năm 2007 (UTC)Trả lời

Bài dường như chép đâu đó và chẳng có nguồn tham khảo gì cả. Én bạc (thảo luận) 09:09, ngày 6 tháng 4 năm 2017 (UTC)Trả lời

Đổi tên sửa

Kết quả google ngày 12/3/2017 cho 3 từ khóa là:

  • Nhiễm toan "ceton" do đái tháo đường: 17.300 kết quả
  • Nhiễm toan "xê tôn" do đái tháo đường: 1.740 kết quả
  • Nhiễm toan "xeton" do đái tháo đường: 7.590 kết quả

vì thế tôi đổi tên bài thành "Nhiễm toan ceton do đái tháo đường" Xuân (thảo luận) 18:27, ngày 11 tháng 3 năm 2017 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Nhiễm toan ceton do đái tháo đường”.