Thảo luận:Nhiễu trắng

Thêm thảo luận

White noise là nhiễu trắng, không ai gọi là tiếng ồn trắng cả. 118.70.209.225 (thảo luận) 06:34, ngày 7 tháng 8 năm 2015 (UTC)[trả lời]

Đã đổi. Tuanminh01 (thảo luận) 06:39, ngày 7 tháng 8 năm 2015 (UTC)[trả lời]
Không biết bài này ai viết nhưng nhiễu trắng hoàn toàn không có tác dụng giúp ngủ ngon, an thần cả(!). Nó là tiếng TV mất sóng, trong khoa học thống kê nó là quá trình chuỗi thời gian mà các sai số không tương quan và có phân phối chuẩn.Theblues (thảo luận) 20:31, ngày 2 tháng 6 năm 2018 (UTC)[trả lời]
Quay lại trang “Nhiễu trắng”.