Thảo luận:Otto von Bismarck

Bình luận mới nhất: 8 năm trước bởi Thái Nhi trong đề tài Bundeskanzler

Bundeskanzler sửa

Chức vụ "Chancellor" của Bismarck nên dịch là "Thừa tướng", hay "Tổng lý đại thần" thay vì "thủ tướng", vì chức danh này chỉ chịu trách nhiệm trực tiếp đối với nhà vua, khác xa so với thủ tướng, người chịu trách nhiệm trước Nghị viện. thảo luận quên ký tên này là của Ptdtch (thảo luận • đóng góp).

Trên danh nghĩa, các vị thủ tướng ở những nước quân chủ ngày này vẫn chịu trách nhiệm trước nhà vua. NHD (thảo luận) 23:34, ngày 27 tháng 3 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]
Thêm nữa, hiện nay Đức vẫn có Chancellor mà có vua đâu. Vì vậy, chỉ cần xem nhiệm vụ của người giữ vị trí này là gì mà phiên ra vị trí tương ứng phổ biến trong tiếng Việt. Tôi thấy dịch thành Thủ tướng là hợp lý.--222.252.110.235 (thảo luận) 07:39, ngày 28 tháng 3 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quốc trưởng thì có hợp lí không nhỉ? --A member of the Anime Brigade - My2ndAngelic 08:11, ngày 8 tháng 1 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]
Không thể dịch là Quốc trưởng được, vì trên Bismarck còn có vua Phổ, sau là Hoàng đế Đức. Theo tôi, chuyển ngữ thành "Tổng lý nội các" là gần chính xác nhất. Thái Nhi (thảo luận) 12:03, ngày 8 tháng 1 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]
Từ thời Bismarck cho tới giờ chức vụ đứng đầu chính phủ vẫn gọi là Bundeskanzler. Theo mình thì không có lý do gì phải bỏ chữ thủ tướng. Thủ tướng, ít nhất là theo lối dùng hiện thời không chỉ có trách nhiệm trước quốc hội. Tại các nước có tổng thống như Pháp, hoặc Nga, thủ tướng là người do tổng thống chỉ định để điều hành chính phủ và chịu trách nhiệm trước tổng thống. DanGong (thảo luận) 13:44, ngày 8 tháng 1 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]
"Kanzler" chính là âm gốc tiếng Đức của "Chancellor". "Bundeskanzler" có thể dịch là "Tổng lý Nội các Liên bang" hoặc "Thủ tướng Liên bang" đều được. Nếu là phổ thông, dùng từ Thủ tướng là đủ; cầu toàn hơn thì dùng "Tổng lý Nội các", thể hiện được hình thái nhà nước quân chủ.Thái Nhi (thảo luận) 19:38, ngày 8 tháng 1 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Otto von Bismarck”.