Thảo luận:Oxford thương yêu

Chưa có thảo luận về trang này.

Cuốn này là một cuốn sách mới, chưa được công nhận về giá trị, liệu đã đủ tiêu chuẩn đưa vào wiki chưa? Conbo 03:06, ngày 7 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Mình search trên google và được 13.200. Như vậy nó được nhiều người nhắc đến. Aterux 03:43, ngày 7 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Nếu bạn search đến tận cùng, thấy thực tế nó chỉ có 74 hit thôi, bạn xem lại đi. conbo 04:33, ngày 10 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hình như trong tiêu chuẩn đưa vào không nhắc là phải search đến "tận cùng" như thế, nên mình cũng không biết, vậy nhờ ai đó treo bảng xóa dùm, thanks.

Quay lại trang “Oxford thương yêu”.