Thảo luận:PROM

Cám ơn bác Mekong Bluesman quan tâm, bài này tôi tham khảo từ Wiki tiếng anh và sách học. Tôi đã chỉnh lại một số công thức theo laTex và cấu trúc lại bài, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bác.Qkienxd (thảo luận)

Bắt đầu cuộc thảo luận về PROM

Bắt đầu cuộc thảo luận
Quay lại trang “PROM”.