Thảo luận:Peripheral Component Interconnect

Bình luận mới nhất: 13 năm trước bởi 203.162.3.153
Thêm đề tài

PCI hình như còn là vụ tham ô, hối lộ gì đó thì phải? 203.160.1.74 (thảo luận) 02:47, ngày 6 tháng 12 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đây là 1 định bài định nghĩa thế nào là PCI, còn đã có bài Vụ hối lộ quan chức Việt Nam của PCI rồi. 203.162.3.153 (thảo luận) 03:15, ngày 6 tháng 12 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Peripheral Component Interconnect”.