Thảo luận:Phái Hồng quân

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi Rotceh trong đề tài Đổi tên

Đổi tênSửa đổi

Phái Hồng Quân tuy dịch đúng nghĩa, nhưng ở Việt Nam nhóm này được gọi là Lữ đoàn đỏ Rotceh (thảo luận) 17:30, ngày 24 tháng 11 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi tưởng Lữ đoàn đỏ là để chỉ en:Red Brigades? GV (thảo luận) 17:37, ngày 24 tháng 11 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]
Oops, xin lỗi, đúng là tôi nhầm do đọc bài chưa kỹ, tên cũng thường gặp là "Nhóm Baader-Meinhof" đã có trong bài :) Rotceh (thảo luận) 22:58, ngày 24 tháng 11 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Phái Hồng quân”.