Thảo luận:Phát thanh viên

Thảo luận đang diễn ra

UntitledSửa đổi

Ở Wiki English có cụm en:Presenter chỉ chung cho cả phát thanh viên truyền hình + radio? Bài này nên giải quyết InterWiki thế nào?  TemplateExpert  Thảo luận 08:53, ngày 19 tháng 5 năm 2013 (UTC)

Quay lại trang “Phát thanh viên”.