Thảo luận:Phân tâm học

Bình luận mới nhất: 15 năm trước bởi 222.252.232.120 trong đề tài Untitled
Thêm đề tài

UntitledSửa đổi

phân tâm học trình bày về hệ âm linh hay âm hệ của mộ con người. Trong mộ con người có ba ầng thức : Ý thức , vô thức và tiềm hức. Trong đó ý thức là phần

Sigmund Freud, giáo sư, bác sỹ thần kinh người gốc Do Thái, các công trình nghiên cứu của ông đóng góp lớn trong việc chữa bệnh tâm thần. Nguồn: 100 người Do Thái nổi tiếng; Phân tâm học nhập môn)222.252.232.120 14:21, ngày 28 tháng 2 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thảo luận của 222.254.134.201Sửa đổi

ai muốn hiểu thêm về phân tâm học có thể tìm đọc cuốn "Phân tâm học nhập môn" thảo luận quên ký tên này là của 222.254.134.201 (thảo luận • đóng góp).

Quay lại trang “Phân tâm học”.