Thảo luận:Phòng chứa bí mật

There are no discussions on this page.

Nên hợp nhất bài này vào bài Harry Potter và Phòng chứa Bí mật.  TemplateExpert  Talk - Help 12:57, ngày 3 tháng 2 năm 2014 (UTC)

Đồng ý. Khái niệm không đủ nổi bật để đứng riêng. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 13:04, ngày 3 tháng 2 năm 2014 (UTC)
Quay lại trang “Phòng chứa bí mật”.