Thảo luận:Phú Mỹ (phường), Phú Mỹ

Dự án Hành chính Việt Nam
Map of Vietnam.png Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Hành chính Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Hành chính Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.

UntitledSửa đổi

Thị trấn Phú Mỹ phía đông giáp các xã Tóc Tiên và Tân Phước, phía nam giáp xã Tân Phước, phía bắc giáp xã Mỹ Xuân, phía tây giáp khu vực Gò Gia qua sông Thị Vải (là khu vực tranh chấp giữa xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh với xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, hiện do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý).[1] => giữa các địa phương cũng tranh cháp nữa ư. Thuận 05:16, ngày 18 tháng 5 năm 2011 (UTC)

Quay lại trang “Phú Mỹ (phường), Phú Mỹ”.