Thảo luận:Phương thức (lập trình máy tính)

Bình luận mới nhất: 6 năm trước bởi X3cafe trong đề tài Bài quá cũ so với en-wiki

Bài quá cũ so với en-wiki Sửa đổi

Mình xem thử lịch sử bài viết thì thấy nó được bắt đầu từ năm 2008. So với phiên bản en-wiki thì nó quá cũ và thiếu nhiều thông tin. Bạn nào có thể cập nhật bản dịch được không? Bùi Minh Triết (thảo luận) 03:52, ngày 31 tháng 5 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Phương thức (lập trình máy tính)”.