Thảo luận:Phước tám ngón

Bình luận mới nhất: 9 năm trước bởi DHN trong đề tài Thái độ trung lập

Thái độ trung lập Sửa đổi

Tránh dùng những từ ngữ miệt thị như "hắn", "y". NHD (thảo luận) 18:31, ngày 23 tháng 2 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Phước tám ngón”.