Thảo luận:Phạm Đức Dương

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi Vinhtantran trong đề tài Chứng minh độ nổi bật

Chứng minh độ nổi bật sửa

Xin hãy nêu ra một hoặc một số nguồn đáng tin cậy để kiểm chứng về việc ông là nhà khoa học đầu ngành về Đông Nam Á học tại Việt Nam cũng như các tác phẩm của ông. Mời xem thêm Wikipedia:Độ nổi bật (học giả). Tân (thảo luận) 16:32, ngày 6 tháng 6 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Phạm Đức Dương”.