Thảo luận:Phan Mạnh Quỳnh

Active discussions
Dự án Nhân vật Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Nhân vật Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Nhân vật Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

ĐnbSửa đổi

Rõ ràng chưa đủ nổi bât, chưa có giải thưởng nào đặc sắc.  A l p h a m a  Talk 12:35, ngày 28 tháng 1 năm 2016 (UTC)

Cùng ý kiến. Theo Wikipedia:Độ nổi bật (âm nhạc), thì cứ cho là cậu này lên TV cũng không đủ nổi bật vì bản thân "Vợ người ta" cũng không đủ dnb. 42.114.39.127 (thảo luận) 16:08, ngày 8 tháng 2 năm 2016 (UTC)
Quay lại trang “Phan Mạnh Quỳnh”.