Thảo luận:Protein kinase A

There are no discussions on this page.
Đừng có nói chung chung, ko có dẫn chứng là sách có ghi thì phải, ở sách hóa sinh học của đại học dược Hà Nội và đại học Y dược TPHCM đều ghi là kinase Vani Lê (thảo luận) 03:40, ngày 15 tháng 10 năm 2011 (UTC)

Dẫn chứng đây: Từ điển Thuật ngữ sinh học Anh-Việt, người biên soạn là Mai Đình Yên, Vũ Văn Vụ, Lê Đình Lương. Tài liệu này ghi là kinaza. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 03:45, ngày 15 tháng 10 năm 2011 (UTC)

Thêm 1 nguồn nữa: Từ điển hóa học Anh-Việt của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 06:24, ngày 15 tháng 10 năm 2011 (UTC)

hình như bạn chưa xem qua sách sinh học lớp 9 đến 12 thì phải, tất cả các men đều có đuôi là ase chả có giáo viên nào dạy chữ aza như là ngôn ngữ ở tận chỗ nào thì phải, cho hỏi sách của bạn xuất bản năm nào Vani Lê (thảo luận) 19:13, ngày 18 tháng 10 năm 2011 (UTC)
Quay lại trang “Protein kinase A”.