Thảo luận:Quản trị nhân sự

Không được sử dụng từ "nhân sự" và "nhân lực" là 2 khái niệm chung nhất được, bởi 2 từ này mang hàm nghĩa khác nhau.

Bắt đầu cuộc thảo luận về Quản trị nhân sự

Bắt đầu cuộc thảo luận
Quay lại trang “Quản trị nhân sự”.