Dự án Hành chính Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Hành chính Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Hành chính Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Thành phố should be Thành Phố !!!

Untitled sửa

Trang chính thức của thành phố [1] viết là Thành phố. Nguyễn Hữu Dụng 05:08, 28 tháng 7 2005 (UTC)

Theo mục 4 của Wikipedia:Cách đặt tên trang thì đúng ra phải là Quận 6 (Thành phố Hồ Chí Minh) chứ không phải là Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. Mở ngoặc chứ không phải là dấu phẩy. Phan Ba 07:56, 28 tháng 7 2005 (UTC)

Đúng thế, nhưng đây là một địa danh, ta thường dùng Tên, Đia phận nếu có nhiều tên trùng lặp nhau (v.d. San Francisco, California, Red Deer, Alberta, San Diego, California, Los Angeles, California). Nguyễn Hữu Dụng 08:10, 28 tháng 7 2005 (UTC)
Quay lại trang “Quận 6”.