Dự án Hành chính Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Hành chính Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Hành chính Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Không rõ ở Việt Nam có thành phố nào có quận 7 nữa không nhỉ ? Casablanca1911 11:20, 20 tháng 8 2006 (UTC)

Ở VN thì chắc không nhưng ở Paris chẳng hạn thì chắc có. Nguyễn Thanh Quang 11:25, 20 tháng 8 2006 (UTC)

Thề thì nên viết tên là Quận 7 (Việt Nam) cho ngắn gọn. Casablanca1911 11:32, 20 tháng 8 2006 (UTC)

Quay lại trang “Quận 7”.