Thảo luận:Quan Âm Thị Kính (truyện thơ)

Thêm thảo luận

UntitledSửa đổi

Bài này có nội dung tóm tắt viết về Sự tích Quan Âm thị kính hay là viết về nội dung vở chèo Quan Âm thị kính ? Trong sự tích, hình như không có đoạn Mõ (hay mẹ Đốp ?) đi rao ăn vạ thị Kính cũng như việc Phú ông tán tỉnh Mõ (hoặc mẹ Đốp). Casablanca1911 05:33, 15 tháng 11 2006 (UTC)

Bài sẽ viết lại nhé. Lưu Ly (thảo luận) 02:12, ngày 29 tháng 2 năm 2008 (UTC)[trả lời]

đọc trong sách rồi mà h mới biết Kính Tâm bị đánh dã man như thế máu chảy, thịt...j ý nhỉ ghê quá quên rồi

Quay lại trang “Quan Âm Thị Kính (truyện thơ)”.