Thảo luận:Quan Thiên Bồi

Bình luận mới nhất: 12 năm trước bởi Nhan Luong trong đề tài Untitled

UntitledSửa đổi

Có ai biết được tên tiếng Tàu hay tiếng Anh của vị tướng này không vậy? Xin bổ sung (Nhan Lương (thảo luận) 06:44, ngày 6 tháng 8 năm 2010 (UTC))Trả lời[trả lời]

Biết được tên tiếng Anh là Kuan T'ien-p'ei.--Prof MK (thảo luận) 06:52, ngày 6 tháng 8 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]
Cám ơn thông tin quý báu này nhé (Nhan Lương (thảo luận) 07:08, ngày 6 tháng 8 năm 2010 (UTC))Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Quan Thiên Bồi”.