Thảo luận:Quy hoạch đô thị

Chưa có thảo luận về trang này.

"Quy hoạch xây dựng đô thị" khác với "quy hoạch xây dựng". Phần mới bổ sung thêm vào là "quy hoạch chung" và "quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn" là không đúng với bài này. Casablanca1911 11:20, ngày 28 tháng 3 năm 2006 (UTC)

Một đô thị, nếu để cho phát triển tự nhiên sẽ mất hàng trăm năm hoắc hơn thế nữa. Mặt khác Đô thị cũng có nhiều loại, có loại phát triển nhanh, phát triển chậm, không phát triển nếu động lực phát triển đô thị không còn và thậm chí còn suy thoái đi nếu động lực phat triển đô thị không còn được xã hội dùng đến nữa. Thí dụ như một số đô thị tại các bến sông, ngày xưa sầm uất do trên bến dưới thuyền, nay thuyền không còn và bến cũng mất, các đô thị này không còn phát triển nữa thậm chí còn bị suy thoái dần. Như vậy qui hoạch đô thị nói chung là nhiều bộ môn hoa học nhằm nghiên cứu qui luật phát triển của các loại đô thị trên cơ sở đó rút ra các qui luật và áp dụng các qui luật đó vào trong mỗi một đô thị cụ thể. Các qui luật đó là gì vậy? Động lực phát triển của mỗi một đo thị đều nằm trong một vùng mà nó chịu ảnh hưởng, hay nói cách khác là một vùng mà đô thị đó phát triển sẽ là động lực phát chính để phát triển kinh tế toàn vùng. Chính vì vậy trước khi lập một qui hoạch xây dựng đô thị, người ta trước hết tiến hành qui hoạch xây dựng vùng. 58.187.105.154 14:59, ngày 14 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Đúng vậy. Quy hoạch vùng là việc "bao quát' và "rộng lớn" hơn quy hoạch xây dựng đô thị. bạn có thể viết bài về Quy hoạch xây dựng vùng hoặc Quy hoạch chung. Casablanca1911 15:10, ngày 14 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Nội dung mới được thêm vào gần đây, có lẽ nên tách ra thành bài Quy hoạch đô thị Việt Nam vì đề cập đến tình hình quy hoạch đô thị của Việt Nam. Casablanca1911 04:06, ngày 16 tháng 4 năm 2007 (UTC)

Quy hoạch đô thị là một lĩnh vực rất rộng lớn và rất quan trọng vơi VN hiện nay.

Quy hoạch còn là một lĩnh vực được nghiên cứu rất chuyên sâu với rất nhiều tài liệu tham khảo - tuy nhiên các nghiên cứu về dô thị VN hiện nay còn rất sơ sài.

Đặc trưng của ngành QH là sự gắn kết sâu rộng với XH, cho nên những gì NC ở các nước khác không phải lúc nào cũng dùng được cho trường hợp Vn và liên quan đến VN - dù có thể có giá trị tham khảo rất tốt

Theo tôi, nên mở riêng 1 topic về Quy hoạch đô thị trong đó có 2 phần chính là QHDT của thế giới và của Việt Nam

Để mục Quy hoạch trong Topic Kiến trúc là không đúng - Kiến trúc chỉ là 1 phần của QH

Khoinguyen 23:51, ngày 9 tháng 2 năm 2008

Quay lại trang “Quy hoạch đô thị”.