Thảo luận:Quy tắc bàn tay phải

Bình luận mới nhất: 3 năm trước bởi ThiênĐế98
  • Tuanminh01 Tôi đã từng học và tiếp xúc qua, tên bài đúng là quy tắc nắm tay phải như IP đã nói, còn quy tắc bàn tay là quy tắc bàn tay trái. Bạn cân nhắc đổi tên hoặc tham khảo các bạn khác nhé. ✠ Tân-Vương  15:03, ngày 28 tháng 4 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Quy tắc bàn tay phải”.