Thảo luận:Răng khôn

Bình luận mới nhất: 17 năm trước bởi Bac hoc
Dự án Y học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Y học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Y học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Răng khôn đúng là có hại.Nhưng ai có thể biết được rằng khi nhổ nó đi(khi nó còn bình thường) thì sẽ bình thường hay có một di chứng hoặc căn bệnh nào đó! Tốt nhát đừng ai mà chỉ thấy nó vướng mà nhổ.Chỉ nên nhổ khi nó ảnh hưởng đến việc sinh hoạt thường ngày của chúng ta!

Bac hoc 13:58, ngày 27 tháng 2 năm 2007 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Răng khôn”.