Thảo luận:Radiohead

Bình luận mới nhất: 1 năm trước bởi DangTungDuong trong đề tài Đại tu
Dự án Âm nhạc
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Âm nhạc, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Âm nhạc. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
ABài viết đạt chất lượng A.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

Đại tu

sửa
  1. Bài được đại tu vào tháng 9 năm 2015. DangTungDuong (thảo luận) 07:07, ngày 5 tháng 9 năm 2015 (UTC)Trả lời
  2. Bài được đại tu tháng 6 năm 2023. DangTungDuong (thảo luận) 09:23, ngày 9 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Radiohead”.