Thảo luận:Rococo

Bình luận mới nhất: 15 năm trước bởi Ngkynam trong đề tài Kiến trúc hay Phong cách

Kiến trúc hay Phong cách

sửa

Tiếng Anh là "style", dịch ra là phong cách. Với lại trong câu định nghĩa cũng có ghi: Rococo là một phong cách nghệ thuật (chung). Nên thiết nghĩ nếu để chữ kiến trúc không thì không đủ nghĩa. Nên đổi lại thành Phong cách Rococo hoặc để Rococo không giống bên Wiki tiếng Anh. ngkynam's 08:17, ngày 30 tháng 9 năm 2008 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Rococo”.