Thảo luận:Sách Kỷ lục Guinness

Bình luận mới nhất: 8 năm trước bởi Quych trong đề tài Về cái tên

Về cái tên sửa

Tôi góp ý nên đổi tên bài này là "Kỷ lục Guinness Thế giới" bởi đây mới đúng là tên hiện hành của nó (Tiếng Anh: "Guinness World Records"). Còn tên "Sách Kỷ lục Guinness" ("The Guinness Book of Records") là tên cũ dùng từ 1955 đến 1998 (theo trang wiki Tiếng Anh https://en.wikipedia.org/wiki/Guinness_World_Records). Quych (thảo luận) 20:22, ngày 24 tháng 5 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Sách Kỷ lục Guinness”.