Thảo luận:Sông Công (thành phố)

Bình luận mới nhất: 9 năm trước bởi Alphama trong đề tài Chép nguồn Internet
Dự án Hành chính Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Hành chính Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Hành chính Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Chép nguồn Internet sửa

Đề nghị không chép nguồn ngoài từ Internet vào bài này vì đó là vi phạm bản quyền, thay vào đó hãy viết lại theo cách hành văn riêng và dẫn nguồn.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 15:58, ngày 14 tháng 5 năm 2015 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Sông Công (thành phố)”.