Thảo luận:Sĩ quan

Thảo luận đang diễn ra

UntitledSửa đổi

Bài này nói về sĩ quan hay sĩ quan Việt nam cộng hòa?--Huy Phương (thảo luận) 14:48, ngày 24 tháng 1 năm 2012 (UTC)

Quay lại trang “Sĩ quan”.