Thảo luận:Sơn Nam (định hướng)

Thêm thảo luận

TênSửa đổi

Thực chất ra nhà văn Sơn Nam cũng không phải là khái niệm thật sự nổi bật để có tên Sơn Nam riêng. Theo tôi nên chuyển Sơn Nam là tên định hướng, Sơn Nam (nhà văn) là bài về nhà văn Sơn Nam, Sơn Nam (trấn) là bài về trấn Sơn Nam xưa. 210.86.225.146 (thảo luận) 06:47, ngày 14 tháng 8 năm 2008 (UTC)Reply[trả lời]

Nếu ở VN, mà nhắc đến Sơn Nam, thì theo tơi đa số sẽ nghĩ ngay đến nhà văn Sơn Nam, hơn là địa danh Sơn Nam, hay là Sơn Nam nào khác. Do đó giữ tên Sơn Nam riêng cho nhà văn Sơn Nam, theo tôi là hợp lý. 89.59.166.217 (thảo luận) 11:40, ngày 28 tháng 8 năm 2008 (UTC)Reply[trả lời]
Sơn Nam là nhà văn lớn. Ông xứng ở vị trí này. Tôi ủng hộ ý kiến của Thành viên:89.59.166.217 Bùi Thụy Đào Nguyên (thảo luận) 11:45, ngày 28 tháng 8 năm 2008 (UTC)Reply[trả lời]
Tôi thấy tên địa danh Sơn Nam cũng được dùng phổ biến trong các sách lịch sử Việt Nam, hơn nữa đây là một địa danh lớn chứ không như so sánh to nhỏ kiểu Quảng Đông VN và Quảng Đông TQ, việc đổi nhà văn Sơn Nam thành tên bài chính trong trường hợp này cũng không giải quyết được vấn đề gì và nhất là không hề liên quan đến chuyện "xứng đáng" hay không, bạn Nguyên có thể giúp làm rõ tầm vóc của nhà văn Sơn Nam qua việc nâng cấp cho bài viết về nhà văn đó, tôi thấy nó ý nghĩa hơn. GV (thảo luận) 16:37, ngày 16 tháng 4 năm 2010 (UTC)Reply[trả lời]
Quay lại trang “Sơn Nam (định hướng)”.