Thảo luận:Sơn Tinh

Thêm thảo luận

Tên bàiSửa đổi

Không phải là thông dụng hay không, mà "Tản Viên Sơn Thánh" là đầy đủ và tôn trọng. Người ta không gọi một trong tứ bất tử là "Sơn Tinh", cũng như không gọi tắt là "Tản Viên". Demon Witch (thảo luận) 09:04, ngày 17 tháng 5 năm 2012 (UTC)Reply[trả lời]

Quay lại trang “Sơn Tinh”.