Thảo luận:Sắn

Thảo luận đang diễn ra

UntitledSửa đổi

Trang http://cayluongthuc.blogspot.com/ là trang bản quyền của TS. Hoàng Kim, giảng viên Cây Lương thực, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tình nguyện cung cấp thông tin trong trang này để phục vụ cho việc DẠY VÀ HỌC của cộng đồng Wikipedia Tiếng Việt theo giấy phép phù hợp với GFDL nhằm mục đích nâng cao dân trí.

Hoàng Kim dayvahoc (thảo luận) 11:57, ngày 24 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Tầm nhìn hẹpSửa đổi

Tôi đã treo tiêu bản "Tầm nhìn hẹp" cho bài này vì nó chỉ nói về sắn tại Việt Nam. Mekong Bluesman (thảo luận) 17:27, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Mì ăn liền, mì ống, mì sợiSửa đổi

Sự nhầm lẫn đáng tiếc, đây là sản phẩm từ bột mì làm từ hạt lúa mì mà 183.91.19.38 (thảo luận) 06:24, ngày 10 tháng 7 năm 2013 (UTC)

Quay lại trang “Sắn”.