Thảo luận:Samurai

Active discussions

Bài này đang dịch từ bài en:Samurai, tương ứng với bài ja:武士. Tuy nhiên, samurai (侍) chỉ là một bộ phận của tấng lớp/giai cấp võ sĩ (武士). Bên ja.wikipedia.org. Bài võ sĩ và bài samurai là hai bài riêng. Trong bài võ sĩ có phần giải thích rõ võ sĩ thế nào thì là samurai. Liệu chúng ta có nên đổi tên bài này không. Nếu mọi người thấy có thể được, tôi đề nghị đổi tên bài thành "tấng lớp võ sĩ Nhật Bản".--Tò Mò 13:48, ngày 6 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Trong bài ja:武士 có nói võ sĩ chia làm hai loại là samurai (侍) và kachi (徒士). Bài ja:徒士 có giải thích samurai như sĩ quan, còn kachi như hạ sĩ quan.--Tò Mò 14:01, ngày 6 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Phần mở đầu của bài này đúng là về samurai. Tò Mò có sửa nhầm chữ saburafu thành saburau. Tuy nhiên, từ phần Lịch sử chở đi thì nói về tầng lớp võ sĩ nói chung. Ở Nhật, xã hội cũng có sĩ - nông - công - thương, nhưng sĩ là võ sĩ. Samurai là võ sĩ, thuộc hạ của Shogun và daimyo. Kachi cũng là võ sĩ, thuộc hạ của Shogun và daimyo, nhưng thấp hơn samurai. Shogun và daimyo cũng là võ sĩ, nhưng không ai gọi họ là samurai cả. Bình Giang 05:01, ngày 7 tháng 3 năm 2007 (UTC)
Btw, đổi hướng Võ sĩ đạo sang Samurai cũng chỉ nên là tạm thời khi chưa có bài Võ sĩ đạo đầy đủ. Tôi sẽ lược dịch bài tương ứng bên WKP tiếng Anh và tiếng Nhật sang tiếng Việt. --Bình Giang 05:05, ngày 7 tháng 3 năm 2007 (UTC)

trong phần các samurai nổi tiếng cần thêm tên của một số vị như:Tadakatsu Honda,Kanatsugu Naoe,Nagamasa Azai,Hattori Hanzo,....Hoàng gia 516 23:04, ngày 4 tháng 7 năm 2007 (UTC)hoàng gia 516


Trong bài có nói đến Sammmurai theo nghĩa thứ nhất mà thậm chí không có một định nghĩa đơn giản nào cho Samurai theo nghĩa thứ nhất cả !

Tên bàiSửa đổi

bài có nói đến nghĩa thứ hai, là bao gồm cả các Chinh di Đại Tướng quân và Đại danh. Vì vậy, nếu ko có sự phản đối, tôi sẽ đổi tên bài thành Võ sĩ Nhật Bản cho bao quát hơn!--Dan2010 (Thảo luận, đóng góp) 10:22, ngày 21 tháng 4 năm 2010 (UTC)

Quay lại trang “Samurai”.