Thảo luận:School Days

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Anime và Manga(Chất lượng B/Ít quan trọng)
Bài viết này nằm trong phạm vi quản lý của Dự án Anime và Manga, một hợp tác giữa nhiều thành viên để nâng cao chất lượng và mở rộng các bài viết về animemanga trên Wikipedia tiếng Việt. Nếu muốn tham gia, bạn có thể chỉnh sửa trang này hay truy cập vào trang nhà của dự án.
 B  Bài viết này được đánh giá đạt chất lượng B theo tiêu chuẩn giám định.
 Thấp  Bài viết này được đánh giá ít quan trọng theo tiêu chuẩn giám định.
Nuvola apps kchart.svg Thống kê lượng truy cập 30 ngày gần đây của bài viết School Days:
Dự án Trò chơi điện tử
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Trò chơi điện tử, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Trò chơi điện tử. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.

Đã xem qua mangaSửa đổi

 
Volga đã xóa thảo luận này của Jspeed1310 vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 06:52, ngày 17 tháng 4 năm 2011 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.
 
Volga đã xóa thảo luận này của Trần Nguyễn Minh Huy vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 06:52, ngày 17 tháng 4 năm 2011 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.

Sai sót?Sửa đổi

Trong phần "Các kết thúc" có đoạn "Konotoha đẩy Sekai vào đường ray, nguyên nhân cái chết của cô, mặc dù Makoto đã cố hết sức cứu Sekai thoát khỏi chiếc xe lửa.". Nhưng theo mình biết ở đây thì là ngược lại mới đúng chứ?Averruncus (thảo luận) 06:57, ngày 17 tháng 4 năm 2011 (UTC)

 Y OK, viết nhầm thật, cảm ơn bạn :) -- ClanKeytalk-butions 10:53, ngày 17 tháng 4 năm 2011 (UTC)
Quay lại trang “School Days”.