Thảo luận:Sekong

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Bất bìnhSửa đổi

Tôi thật sự bất bình vì trang này trên bản đồ hệ thông sông MeKong, góc phần tư bên phải phía dưới biển đông lại viết là biển Nam Trung Hoa. thảo luận quên ký tên này là của 123.30.74.154 (thảo luận • đóng góp).

Một thành viên nào đó thạo xử lý ảnh có thể Việt hoá lại tấm bản đồ này. Earthshaker (thảo luận) 11:11, ngày 14 tháng 3 năm 2013 (UTC)
Quay lại trang “Sekong”.