Thảo luận:Sicherheitsdienst

Chưa có thảo luận tại trang này.

Tôi chưa gặp tên nguyên gốc này trong tài liệu tiếng Việt bao giờ. Chỉ gặp SD hoặc cơ quan SD. Avia (thảo luận) 01:35, 23 tháng 8 2006 (UTC)

[1] --Á Lý Sa (thảo luận) 02:30, 23 tháng 8 2006 (UTC)
Quay lại trang “Sicherheitsdienst”.