Thảo luận:SidusHQ

Chưa có thảo luận về trang này.

Tại phần "Sidus HQ Girl", ai đó đã đổi tên Hangul, màu sắc đại diện, nhóm nhỏ thành của các thành viên trong nhóm LOONA. Ai đó làm ơn xóa và sửa lại đúng đi...

Quay lại trang “SidusHQ”.