Mở trình đơn chính

Đây là trang thảo luận để thảo luận về việc cải thiện bài viết Solo cùng Bolero (mùa 2).
Đây không phải là một diễn đàn để thảo luận về đề tài.

Chính sách về bài viết

Về giám khảoSửa đổi

Khi google thì tôi biết được là mùa 2016 của chương trình này ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng tham gia làm giám khảo. Tại sao trong bài viết lại không đề cập nhỉ? Hay thông tin không chính xác? Chính trong bài viết về ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng đề cập đến vấn đề này... Tiểu Phương (Thảo luận) 14:01, ngày 24 tháng 2 năm 2017 (UTC)
Quay lại trang “Solo cùng Bolero (mùa 2)”.