Thảo luận:Suy luận quy nạp

Bình luận mới nhất: 15 năm trước bởi Newone trong đề tài Quy nạp toán học

Quy nạp toán học sửa

Dưới góc độ toán học, phương pháp quy nạp được hiểu như sau:

Một mệnh đề liên quan với một biến chạy trên tập số tự nhiên n N thỏa mãn:

  1. Mệnh đề đúng với n=1
  2. Nếu mệnh đề đúng với n=k thì mệnh đề cũng đúng với n=k+1

thì mệnh đề đó đúng với mọi n N [[Thành viên:Newone]] (thảo luận) 10:11, ngày 2 tháng 12 năm 2008 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Suy luận quy nạp”.