Thảo luận:Tài chính quốc tế

Các định chế tài chính trong lĩnh vực tài chính quốc tếSửa đổi

Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng quốc tế WB là những định chế tài chính điển hình trong lĩnh vực tài chính quốc tế.

Quay lại trang “Tài chính quốc tế”.