Thảo luận:Tài sản văn hóa

Bình luận mới nhất: 7 năm trước bởi Alphama
Thêm đề tài

Bài này cần kiểm tra lại dịch xem đúng theo điều luật chưa + viết là Tài sản văn hóa hay Tài sản Văn hóa ???  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 20:20, ngày 14 tháng 10 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Tài sản văn hóa”.