Thảo luận:Tàu

Bình luận mới nhất: 16 năm trước bởi Dieu2005 trong đề tài Untitled

Untitled Sửa đổi

tôi đề nghị không nên dùng thuật ngữ "Tàu" để chỉ những sự vật/hiện tượng có nguồn gốc Trung Quốc; ở Việt Nam cách gọi này bị người Việt gốc Hoa phản ứng vì họ cho rằng nó có hàm ý kỳ thị/miệt thị

Tuy Wiki này không chính thức dùng cách gọi đó, bài này vẫn nên nhắc đến cách sử dụng này. Nguyễn Hữu Dng 02:42, ngày 14 tháng 3 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
"Tàu" chưa hẳn có ý miệt thị, "táo tàu" chẳng hạn, hơn "táo ta" là cái chắc. Avia (thảo luận) 04:00, ngày 14 tháng 3 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Còn mực tàu nữa. Nguyễn Hữu Dng 04:01, ngày 14 tháng 3 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Cách gọi người Hoa không chính thức (thậm chí có người Hoa tôi có dịp nói chuyện còn muốn chúng ta gọi họ là người Hán, có thể ông cha họ qua Việt Nam từ đầu đời nhà Thanh ?), tuy nhiên "Tàu" vẫn là cách hay gọi trong dân gian người Việt mình và vẫn phải liệt kê cho đầy đủ. Khi dùng nên chú thích rõ là cách gọi dân gian, cách gọi không chính thức, thì vẹn cả đôi đường. Dieu2005 16:14, ngày 6 tháng 9 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Tàu”.